Digitalna strategija

Digitalna strategija je krovni strateški dokument posamezne ustanove, ki vsebuje odgovore na številne izzive, s katerimi se soočamo na poti k digitalni preobrazbi. Predvideva informatizacijo in digitalizacijo ter sistematično in postopno razvijanje digitalne didaktike ter digitalnih kompetenc tako učiteljev kot učencev (vir: https://www.zrss.si/wp-content/uploads/2023/08/Zakaj-digitalna-strategija.pdf).